2019./2020. m.g. semestru sākuma un beigu laiki [skatīt šeit]

Iesniegumu reģistrācijas, izskatīšanas un atbildēšanas kārtība [skatīt šeit]