Valsts pārbaudes darbu grafiks 3.a,3.b,6.a klasei

Valsts pārbaudes darbu grafiks 2019./2020.m.g.


 Valsts ieskaišu  diagnosticējošo darbu grafiks 6.a klasē


Datums

Laiks

Priekšmets

Telpa

Vadītājs, vērtētājs

18.02.2020.

6.a

9.00 – 9.40

Latviešu valodā

latviešu mācībvalodas izglītības programmās

(mutvārdu daļa)

Nr. 21.b

Diagnosticējošo darbu vadītājs –

Gaļina Grizāne.

Diagnosticējošo darbu vērtētājs –

Arnis Vanags.

19.02.2020.

6.a

9.50 – 11.20

Latviešu valodā

latviešu mācībvalodas izglītības programmās

(rakstu daļa)

Nr. 21.b

Diagnosticējošo darbu vadītājs –

Gaļina Grizāne.

Diagnosticējošo darbu vērtētājs –

Arnis Vanags.

27.02.2020.

6.a

9.00 – 9.50

Matemātika

(rakstiski)

Nr. 21.a

Diagnosticējošo darbu vadītājs –

Jeļena Mārtjanova. Diagnosticējošo darbu vērtētājs –

Olga Zagdaja.

05.03.2020.

6.a

9.00 – 9.40

Dabaszinībās

(rakstiski)

Nr. 20.b

Diagnosticējošo darbu vadītājs –

Jeļena Mārtjanova.

Diagnosticējošo darbu vērtētājs –

Kristīne Feldmane.

 

Valsts ieskaišu  diagnosticējošo darbu grafiks 3.a, 3.b klasēs

 

Datums

Laiks

Priekšmets

Programmas

Telpa

Vadītājs, vērtētājs

19.02.2020.

3.a

9.00 – 9.40

Latviešu valodā

 (mutvārdu daļa)

Latviešu mācībvalodas izglītības programmā

Nr. 20.b

Diagnosticējošo darbu vadītājs –

Gaļina Grizāne.

Diagnosticējošo darbu vērtētājs –

Kristīne Feldmane.

20.02.2020.

3.a

9.00 – 9.40

Latviešu valodā

 (rakstu daļa)

Latviešu mācībvalodas izglītības programmā

Nr. 20.b

Diagnosticējošo darbu vadītājs –

Gaļina Grizāne.

Diagnosticējošo darbu vērtētājs –

Kristīne Feldmane.

19.02.2020.

3.b

9.00 – 9.40

Krievu valoda (mutvārdu daļa)

Mazākumtautību izglītības programmā

 

Nr. 26.

Diagnosticējošo darbu vadītājs –

Olga Zagdaja.

Diagnosticējošo darbu vērtētājs –

Jeļena Mārtjanova.

20.02.2020.

3.b

9.00 – 9.40

Krievu valoda (rakstu daļa)

Mazākumtautību izglītības programmā

 

Nr. 26.

Diagnosticējošo darbu vadītājs –

Olga Zagdaja.

Diagnosticējošo darbu vērtētājs –

Jeļena Mārtjanova.

26.02.2020.

3.a

9.00 – 9.40

Matemātika

(rakstiski)

Latviešu mācībvalodas izglītības programmā

Nr. 25.

Diagnosticējošo darbu vadītājs –

Gaļina Grizāne.

Diagnosticējošo darbu vērtētājs –

Irina Troņenkova.

26.02.2020.

3.b

9.00 – 9.40

Matemātika

(rakstiski)

Mazākumtautību izglītības programmā

 

Nr. 26.

Diagnosticējošo darbu vadītājs –

Olga Zagdaja.

Diagnosticējošo darbu vērtētājs –

Jeļena Mārtjanova.

03.03.2019.

3.b

9.00 – 9.40

Latviešu valoda

 (rakstu daļa)

Mazākumtautību izglītības programmā

 

Nr. 21.b

Diagnosticējošo darbu vadītājs –

Andra Spure.

Diagnosticējošo darbu vērtētājs –

Arnis Vanags.

03.03.2019.

3.b

09.50 – 11.20

Latviešu valoda

 (mutvārdu daļa)

Mazākumtautību izglītības programmā

 

Nr. 21.b

Diagnosticējošo darbu vadītājs –

Andra Spure.

Diagnosticējošo darbu vērtētājs –

Arnis Vanags.