Stundu saraksts 1.a,-6.a klasei

 

Mārupes novada Skultes sākumskolas mācību stundu saraksts 2019./2020.m.g.

Pamatizglītības pirmā posma (1.-6.klase) programma  (11011111)

 

 

Nr.

 

1.a klase

 

2a klase

 

3.a klase

 

4.a klase

 

5.a klase

 

6.a klase

Pirmdiena

1.

Latviešu valoda 

Matemātika 

Latviešu valoda 

Mūzika 

Pirmā svešvaloda 

Pirmā svešvaloda 

2.

Svešvaloda 1 (angļu valoda) 

Mājturība un tehnoloģijas 

Latviešu valoda 

Latviešu valoda 

Mūzika 

Mūzika 

3.

Latviešu valoda 

Dabaszinības 

Sociālās zinības 

Dabaszinības 

Dabaszinības 

Dabaszinības 

4.

Matemātika 

Latviešu valoda 

Pirmā svešvaloda 

Datorika 

Latviešu valoda 

Matemātika 

5.

Matemātika (F)

Mūzika 

Matemātika (F)

Dizains un tehnoloģijas 

Mājturība un tehnoloģijas 

Mājturība un tehnoloģijas 

6.

 

Pirmā svešvaloda (F)

 

Matemātika 

Mājturība un tehnoloģijas 

Mājturība un tehnoloģijas 

Otrdiena

1.

Dizains un tehnoloģijas 

Latviešu valoda 

Dabaszinības 

Svešvaloda 1 (angļu valoda) 

Literatūra 

Literatūra 

2.

Sports un veselība 

Matemātika 

Latviešu valoda 

Latviešu valoda 

Pirmā svešvaloda 

Pirmā svešvaloda 

3.

Matemātika 

Dabaszinības 

Sports 

Matemātika 

Matemātika 

Latviešu valoda 

4.

Latviešu valoda 

Mūzika 

Vizuālā māksla 

Vizuālā māksla 

Sports 

Sports 

5.

Klases audzināšanas stunda

Sports 

Matemātika 

Sports un veselība 

Sociālās zinības 

Sociālās zinības 

6.

 

 

 

Klases audzināšanas stunda

 

Matemātika 

Trešdiena 

1.

Latviešu valoda

Sports

Matemātika

Sports un veselība

Sociālās zinības

Sociālās zinības

2.

Matemātika

Ētika

Latviešu valoda

Dabaszinības

Dabaszinības

Dabaszinības

3.

Mūzika

Vizuālā māksla

Vizuālā māksla

Latviešu valoda

Latviešu valoda

Matemātika

4.

Dabaszinības

Matemātika

Mūzika

Matemātika

Pirmā svešvaloda

Pirmā svešvaloda

5.

 

Latviešu valoda

Ētika

Literatūra

Matemātika

Latviešu valoda

6.

 

 

Klases audzināšanas stunda

 

Vizuālā māksla

Vizuālā māksla

Ceturtdiena

1.

Sports un veselība

Latviešu valoda

Latviešu valoda

Latviešu valoda

Latviešu valoda

Matemātika

2.

Svešvaloda 1 (angļu valoda)

Sports

Matemātika

Sports un veselība

Matemātika

Latviešu valoda

3.

Vizuālā māksla

Sociālās zinības

Pirmā svešvaloda

Matemātika

Sports

Sports

4.

Latviešu valoda

Vizuālā māksla

Sports

Mūzika

Informātika

Informātika

5.

Dizains un tehnoloģijas

Klases audzināšanas stunda

Dabaszinības

Sociālās zinības un vēsture

Matemātika

Latviešu valoda

6.

 

 

Latviešu valoda (F)

 

Literatūra

Literatūra

Piektdiena

1.

Matemātika

Matemātika

Latviešu valoda

Svešvaloda 2 (krievu valoda)

Latviešu valoda

Svešvaloda 2 (krievu valoda)

2.

Mūzika

Latviešu valoda

Pirmā svešvaloda

Latviešu valoda

Latviešu valoda

Pasaules vēsture

3.

Latviešu valoda

Latviešu valoda

Matemātika

Svešvaloda 1 (angļu valoda)

Matemātika

Svešvaloda 2 (krievu valoda)

4.

Sociālās zinības

Pirmā svešvaloda

Mūzika

Matemātika

Latviešu valoda

Latvijas  vēsture

5.

Dabaszinības

Matemātika (F)

Mājturība un tehnoloģijas

Sociālās zinības un vēsture

Mūzika

Mūzika

6.

 

 

 

 

Klases audzināšanas stunda

Klases audzināšanas stunda

 

 

 

 

 

 

 

Matemātika