Stundu saraksts 1.a,-6.a klasei

 

Mārupes novada Skultes sākumskolas mācību stundu saraksts 2019./2020.m.g.

Pamatizglītības pirmā posma (1.-6.klase) programma  (11011111)

 

 

Nr.

 

1.a klase

Kab. Nr.

 

2.a klase

Kab. Nr.

 

3.a klase

Kab. Nr.

 

4.a klase

Kab. Nr.

 

5.a klase

Kab. Nr.

 

6.a klase

Kab. Nr.

Pirmdiena

1.

Sports 

10.

Sports 

10.

Vizuālā māksla 

20.a

Vizuālā māksla  

20.a

Dabaszinības

20.b

Dabaszinības

20.b

2.

Latviešu valoda

20.a

Mūzika

22.

Matemātika

25.

Latviešu valoda

20.b

Matemātika

21.a

Latviešu valoda

21.b

3.

Mūzika 

22.

Latviešu valoda

25.

Latviešu valoda 

20.b

Pirmā svešvaloda 

24

Vizuālā māksla 

20.a

Vizuālā māksla  

20.a

4.

Matemātika

20.a

Matemātika

25.

Latviešu valoda

20.b

Mūzika

22.

Latviešu valoda

21.b

Pirmā svešvaloda 

24

5.

Mājturības un tehnoloģijas

20.a

Ētika

25.

Mūzika

22.

Matemātika

20.b

Pirmā svešvaloda 

24.

Matemātika 

21.a

6.

 

 

 

 

 

 

Sociālās zinības 

20.b

Informātika 

25.

Informātika 

25.

Otrdiena

1.

Vizuālā māksla

20.a

Pirmā svešvaloda

24.

Matemātika

25.

Matemātika

20.b

Latviešu valoda

21.b

Matemātika 

21.a

2.

Sociālās zinības

20.a

Latviešu valoda

25.

Latviešu valoda 

20.b

Pirmā svešvaloda 

24.

Matemātika

21.a

Latviešu valoda

21.b

3.

Latviešu valoda

20.a

Dabaszinības 

25.

Latviešu valoda

20.b

Sports 

10.

Mājturības un tehnoloģijas

22.

Mājturības un tehnoloģijas

22.

4.

Latviešu valoda

20.a

Matemātika

25.

Sports 

10.

Sports 

10.

Dabaszinības 

20.b

Dabaszinības

20.b

5.

Sports

10.

Sports

10.

Vizuālā māksla 

20.a

Vizuālā māksla  

20.a

Sociālās z. 

25.

Sociālās zinības

25.

6.

 

 

 

 

 

 

Latviešu valoda

20.b

Latviešu valoda 

21.b

Klases audzināšanas stunda 

22.

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pirmā svešvaloda 

24.

Trešdiena 

1.

 

 

 

 

Matemātika 

25.

Latviešu valoda 

20.b

 

 

 

 

2.

Matemātika 

20.a

Vizuālā māksla 

25.

Latviešu valoda 

20.b

Pirmā svešvaloda 

24.

Mūzika 

22.

Mūzika 

22.

3.

Vizuālā māksla 

20.a

Mūzika

22.

Pirmā svešvaloda                       

24.

Matemātika 

20.b

Latviešu valoda 

21.b

Matemātika

21.a

4.

Dabaszinības 

20.a

Latviešu valoda 

25.

Mūzika 

22.

Mūzika 

 

Matemātika

21.a

Latviešu valoda

21.b

5.

Latviešu valoda 

20.a

Matemātika  

25.

Ētika 

24.

Latviešu valoda 

20.b

Literatūra

21.b

Literatūra

21.b

6.

 

 

 

 

 

 

Dabaszinības 

20.b

Sociālās zinības 

25.

Sociālās zinības

25.

Ceturtdiena

1.

Matemātika

20.a

Matemātika 

25.

Dabaszinības 

24.

Latviešu valoda 

20.b

 

 

 

 

2.

Pirmā svešvaloda 

24.

Sports

10.

Matemātika

25.

Sociālās zinības

20.b

Mūzika 

22.

Mūzika 

22.

3.

Latviešu valoda 

20.a

Latviešu valoda 

25.

Pirmā svešvaloda

24.

Matemātika 

20.b

Literatūra

21.b

Literatūra

21.b

4.

Ētika 

20.a

Vizuālā māksla 

25.

Sports

10.

Sports 

10.

Matemātika

21.a

Pirmā svešvaloda 

24

5.

Mūzika 

22.

Klases audzināšanas stunda

25.

Mājturības un tehnoloģijas

20.a

Mājturības un tehnoloģijas 

20.a

Pirmā svešvaloda

24.

Matemātika 

21.a

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sports 

10.

Sports

10.

Piektdiena

1.

Dabaszinības 

20.a

Sociālās zinības 

25.

 

 

 

 

Matemātika

21.a

Latvijas vēsture

22.

2.

Matemātika 

20.a

Latviešu valoda 

25.

Dabaszinības 

24.

Matemātika 

20.b

Latviešu valoda 

21.b

Otrā svešvaloda

22.

3.

Latviešu valoda 

20.a

Latviešu valoda 

25.

Sociālās zinības 

24.

Dabaszinības 

20.b

Latviešu valoda 

21.b

Otrā svešvaloda

22.

4.

Klases audzināšanas stunda

20.a

Dabaszinības 

25.

Klases audzināšanas stunda 

24.

Klases audzināšanas stunda 

20.b

Klases audzināšanas stunda 

20.b

Pasaules vēsture

22.

5.

 

 

Mājturības un tehnoloģijas

25.

Pirmā svešvaloda

24.

Latviešu valoda

20.b

Mājturības un tehnoloģijas

22.

Mājturības un tehnoloģijas

22.

6.

 

 

 

 

Latviešu valoda 

20.b

 

 

Pirmā svešvaloda 

24.

Latviešu valoda

21.a

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matemātika 

21.b