Mārupes novada Skultes sākumskolas mācību stundu saraksts 2018./2019.m.g. 

 

 

Laiks

Nr

1.a klase

2.a klase

3.a klase

4.a klase

5.a klase

1.b klase

2.b klase

3.b klase

4.b klase

Pirmdiena

08.10 – 08.50

1.

Mūzika

Mūzika

Latviešu valoda 

Latviešu valoda 

Sports

 

 

 

 

09.00 – 09.40

2.

Matemātika

Latviešu valoda

Sports

Sports

Matemātika

Mūzika

Mūzika

Svešvaloda

(angļu valoda)                      

Latviešu valoda un literatūra

09.50 – 10.30

3.

Vizuālā māksla

Vizuālā māksla

Sociālās zinības

Sociālās zinības

Svešvaloda            

Mazākumtautību valoda (krievu valoda)

Latviešu valoda un literatūra

Dabaszinības

Dabaszinības

10.40 – 11.20

4.

Sports

Sports

Dabaszinības

Dabaszinības

Sociālās zinības

Latviešu valoda un literatūra

Mazākumtautību valoda (krievu valoda)

Mazākumtautību valoda (krievu valoda)

Svešvaloda

(angļu valoda)           

11.50 – 12.30

5.

Latviešu valoda

Latviešu valoda            

Mājturība un tehnoloģijas

Mājturība un tehnoloģijas

Latviešu valoda

Dabaszinības

Dabaszinības

Sports

Sports

12.40 – 13.20

6.

 

Matemātika

 

Matemātika

Latviešu valoda

 

Matemātika

 

 

13.30 – 14.10

7.

 

 

 

 

 

 

Mazākumtautību valoda (krievu valoda)

 

 

Otrdiena

08.10 – 08.50

1.

Matemātika

Latviešu valoda

Sports

Sports

Mājturība un tehnoloģijas

Mazākumtautību valoda (krievu valoda)

Latviešu valoda un literatūra

Matemātika

Matemātika

09.00 – 09.40

2.

Dabaszinības

Dabaszinības

Matemātika

Latviešu valoda

Matemātika

Sports

Sports

Mājturībasun tehnoloģijas

Mājturība un tehnoloģijas

09.50 – 10.30

3.

Ētika

Ētika

Vizuālā māksla

Vizuālā māksla

Sports

Mazākumtautību valoda (krievu valoda)

Svešvaloda

(angļu valoda)                      

Latviešu valoda un literatūra

Mazākumtautību valoda (krievu valoda)

10.40 – 11.20

4.

Latviešu valoda

Sports

Latviešu valoda

Latviešu valoda

Mūzika

Vizuālā māksla

Vizuālā māksla

Svešvaloda

(angļu valoda)                     

Literatūra

11.50 – 12.30

5.

 

Matemātika

Svešvaloda           

Matemātika

Klases stunda

Logopēda nodarbība

Matemātika

Mazākumtautību valoda (krievu valoda)

Latviešu valoda un literatūra

12.40 – 13.20

6.

 

 

 

Sociālās zinības

Latviešu valoda

Matemātika

 

Klases stunda

Klases stunda

13.30 – 14.10

7.

 

 

 

 

Dabaszinības

 

 

 

 

Trešdiena

08.10 – 08.50

1.

Vizuālā māksla

Vizuālā māksla

Svešvaloda       

Matemātika

Vizuālā māksla

 

 

Latviešu valoda un literatūra

Mazākumtautību valoda (krievu valoda)

09.00 – 09.40

2.

Latviešu valoda

Latviešu valoda

Mūzika

Mūzika

Latviešu valoda

Svešvaloda

(angļu valoda)           

Mazākumtautību valoda (krievu valoda)

Matemātika

Vizuālā māksla

09.50 – 10.30

3.

Matemātika

Svešvaloda        

Matemātika

Latviešu valoda

Matemātika

Sociālās zinības

Sociālās zinības

Vizuālā māksla

Vizuālā māksla

10.40 – 11.20

4.

Mūzika

Mūzika

Latviešu valoda

Svešvaloda          

Sociālās zinības

Mazākumtautību valoda (krievu valoda)

Latviešu valoda un literatūra

Dabaszinības

Dabaszinības

11.50 – 12.30

5.

 

Matemātika

Ētika

 

Latviešu valoda

Logopēda nodarbība

Matemātika

Mazākumtautību valoda (krievu valoda)

Matemātika

12.40 – 13.20

6.

 

 

 

 

Dabaszinības

Matemātika

 

 

Latviešu valoda un literatūra

13.30 – 14.10

7.

 

 

 

 

Literatūra

 

 

 

 

Ceturtdiena

08.10 – 08.50

1.

Svešvaloda            

Matemātika

Latviešu valoda

 

 

Dabaszinības

Dabaszinības

Mūzika

Mūzika

09.00 – 09.40

2.

Dabaszinības

Dabaszinības

Vizuālā māksla

Vizuālā māksla

Mūzika

Latviešu valoda un literatūra

Mazākumtautību valoda (krievu valoda)

Matemātika

Svešvaloda

(angļu valoda)                 

09.50 – 10.30

3.

Sociālās zinības

Sociālās zinības

Dabaszinības

Dabaszinības

Literatūra

Ētika

Ētika

Mazākumtautību valoda (krievu valoda)

Matemātika

10.40 – 11.20

4.

Matemātika

Latviešu valoda

Mūzika

Mūzika

Svešvaloda        

Latviešu valoda un literatūra

Mazākumtautību valoda (krievu valoda)

Ētika

Mazākumtautību valoda (krievu valoda)

11.50 – 12.30

5.

Latviešu valoda

 

Matemātika

Svešvaloda          

Matemātika

Logopēda nodarbība

Matemātika

Latviešu valoda un literatūra

Sociālās zinības

12.40 – 13.20

6.

 

 

 

Matemātika

 

Matemātika

 

 

Latviešu valoda un literatūra

Piektdiena

08.10 – 08.50

1.

Latviešu valoda

Latviešu valoda

Svešvaloda           

Latviešu valoda

 

Mājturība un tehnoloģijas

Mājturība un tehnoloģijas

Sports

Sports

09.00 – 09.40

2.

Mājturība un tehnoloģijas

Mājturība un tehnoloģijas

Matemātika

Latviešu valoda

Informātika

Sports

Sports

Matemātika

Svešvaloda

(angļu valoda)                      

09.50 – 10.30

3.

Klases stunda

Klases stunda

Klases stunda

Klases stunda

Mājturība un tehnoloģijas

Latviešu valoda un literatūra

Mazākumtautību valoda (krievu valoda)

Mazākumtautību valoda (krievu valoda)

Matemātika

10.40 – 11.20

4.

Sports

Sports

Latviešu valoda

Svešvaloda       

Matemātika

Mazākumtautību valoda (krievu valoda)

Latviešu valoda un literatūra

Sociālās zinības

Sociālās zinības

11.50 – 12.30

5.

Latviešu valoda

 

Latviešu valoda

Sports

Svešvaloda           

Klases stunda

Klases stunda

Latviešu valoda un literatūra

Mazākumtautību valoda (krievu valoda)

12.40 – 13.20

6.

 

 

 

Matemātika

Latviešu valoda

Matemātika