Pasākumi 2018./2019.m.g.(1.-5.klase) I semestrī

 

Septembris                                                                                                                                                                                        

Zinību diena

Sporta svētki

Vecāku sapulce

Rudens kross.

Olimpiskā diena 2018

 Rudens kompozīciju izstāde (koppasākums vecākiem un bērniem).

“Miķeļdienas tirdziņš.”- Rudens svētki

Veselības veicināšanas projekts, nodarbība “Veselības noslēpumi”.

Ekskursija uz Siguldu.

 

Oktobris

Evakuācijas mācības

Skolotāju Diena

Gada Skolotājs 2018.

Instruktāža bērniem “Pirmā palīdzība”

Skolas Padomes sēde

Mācību ekskursija uz LNMM.”Kurš kuram draugs.”

Karjerizglītība-Mārupē.

Nodarbība ar  PP inspektoru “Ceļš uz skolu”

Evakuācijas mācības

Rudens brīvlaiks

 

Novembris

Makulatūras savākšanas mēnesis

Vecāku diena. Konsultācijas ar skolotājiem

Izteiksmīgās runas konkurss.

Telpu noformēšana,Latvijas dzimšanas dienai.

Mūzikas skolas orķestris.

Lāčplēša diena”, koppasākums izglītojamiem, vecākiem un pedagogiem.

Latvijas simtgades nedēļa:

12.11.-Atceres pasākums Ložmetējkalnā.

13.11.-Latvijas ornamentu diena.

14.11.-Runas konkurss;

         Vizuālās mākslas konkurss;

          Multfilmu pēcpustdiena.

15.11.Gatavošanās svētkiem(klase būvē,veido torti,lukturi svecei).

16.11. Svinīgais koncerts Latvijai – 100!

 

Decembris

Bērnu zīmējumu konkurss, darbu  izstāde “Mana sapņu profesija”

18.12. Fotogrāfēšanās.

1. Adventes sveces aizdegšanas pasākums

Veselības veicināšanas projekts,  nodarbība

“Mūsdienu tehnoloģijas”

Vokālais konkurss „Adventes ieskanas” Mārupē

2. Adventes sveces aizdegšanas pasākums

Nodarbība ar  PP inspektoru

 “Rīcība nonākot nelaimē”

Kaligrāfijas konkurss

3. Adventes sveces aizdegšanas pasākums

Labo darbu nedēļa

Piparkūku cepšana-pensionāriem.

Kopīga bērnu un vecāku radoša izstāde „Rūķi.”

 „Klašu un grupu telpu svētku noformēšana”

“Ziemassvētki”-kopā ar vecākiem.Vecāku izrāde-“Rūķi mežā.”