Pirmsskola

 


No kļavas pirmā lapa ris,

Klāt jau 1.septembris...

Vēl vajag labi izpētīt,

Kā ābecītē burtus sauc,

Kā zilgmē putni trauc,

Kā krāsu toņus jauc

Un uzzināt vēl ļoti daudz...

Lai priecīga atkaltikšanās!

 

PII interešu izglītības nodarbību darba laiks

2020./2021. mācību gadam

 

 

 

 

 

 

Mūsdienīgas dejas

sk. I. Troņenkova

 

Pirmdiena       15.30 -15.45

                         16.00-16.30

                         16.30-17.00

                         17.00-17.30

 

 

Cālīši

Taurenīši

Saulītes

Lāsītes

 

 

Piektdiena       15.30 -15.45

                         16.00-16.30

                         16.30-17.00

                         17.00-17.30

 

 

Cālīši

Taurenīši

Saulītes

Lāsītes

 

 

Mūsdienīgas dejas

sk. A. Čeiča-Sultane 

 

Pirmdiena       15.00 -15.30

                         15.30-16.00

 

Pūcītes

Mārītes

Ceturtdiena    15.00 -15.30

                         15.30-16.00

Mārītes

Pūcītes

 

 

 

Angļu valodas pulciņš

sk. J. Sučkova

 

Trešdiena       15.30-16.00

                        16.00-16.30

                        16.30-17.00

                        17.00-17.30 

 

Pūcītes

Lāsītes

Saulītes

Mārītes

 

Piektdiena     15.30-16.00

                        16.00-16.30

                        16.30-17.00

                        17.00-17.30 

 

Mārītes

Saulītes

Lāsītes

Pūcītes