Pašnovērtējuma ziņojums [skatīt šeit]

Pašnovērtējuma ziņojuma saskaņošanas lapa [skatīt šeit]