Trešdien, 15. novembrī  mūsu  skolas 1.- 4. klases skolēni devās nelielā, bet ļoti interesantā iepazīšanās ekskursijā uz  Piņķu baznīcu. Pie Piņķu baznīcas  skolniekus sagaidīja  aizrautīgā novadpētniece un skolas muzeja vadītāja Aina Kvēpa. Mums bija iespēja kopā ar viņu pabūt patiešām vēsturiskā vietā. 1916. gadā šajā baznīcā no kanceles savu slaveno runu Zemgales strēlnieku bataljonam teica bataljona komandieris pulkvedis Jukums Vācietis. Kvēpas kundze mums norunāja fragmentus no  latviešu dzejnieka Aleksandra Čaka nemirstīgās poēmas „Mūžības skartie´´, kurā  ļoti emocionāli  attēlotas tā brīža domas un jūtas.  Mēs apskatījām  nesen atrasto baznīcas piemiņas plāksni, kas atkal  piestiprināta  pie baznīcas sienas.


Pēc Piņķu baznīcas apskates  mēs devāmies apskatīt atjaunoto pieminekli Studentu rotas kaujai 1919. gadā. Gājām garām 300  gadus vecām un vēl vecākām liepām. Par katru Piņķu ciemata  stūrīti Ainai Kvēpai bija kas interesants  pastāstāms.


Kopš agras bērnības Aina Kvēpa sapņojusi kļūt par skolotāju un  teic - pedagoga darbs ir viņas dzīves aicinājums. Aina Kvēpa vadījusi sporta, mājturības un vēstures stundas, bet par direktori četrās skolās nostrādājusi 25 gadus: "Babītes vidusskola ir manis celta. Te ir baseins, tāpēc nāku te peldēt, un trīs sporta zāles. Atceros, ka toreiz, kad skolu cēla, trīs gadi man pagāja bez atvaļinājuma, bez brīvām svētdienām. Ķekavas PMK toreiz teica - ja izmetīs no darba skolā, viņi pieņemšot mani par celtnieku. Tā jokojām." Babītes vidusskolas direktore Ainas kundze bijusi sešus gadus, tad arī sākusi iekārtot muzeju.


Skatīt bildes [šeit]