Lielā talka Latvijā tiek rīkota kopš 2008.gada un šogad svin 10 gadu jubileju kopā ar Latvijas simtgadi. Lielā talka ir kļuvusi par vienu no Mārupes novada Skultes sākumskolas tradīciju sastāvdaļām. Arī šogad skolas kolektīvs devās ārā no telpām, lai uzpostu un sakoptu skolas tuvāko apkārtni.

 

  Pirmās pie darba ķērās pirmskolas grupiņas: Bitītes, Cālīši, Mārītes, Saulītes, Lāsītes un Taurenīši. Bērni spainīšos vāca čiekurus un lasīja sīkos zariņus.

 

 Pēcpusdienā pie darbarīkiem ķērās sākumskolas skolēni un skolotāji. 3.a un 4.a klase, kurā mācās tikai zēni, aktīvi darbojās sporta laukumā. 1.a un 2.a klases skolēni uzkopa teritoriju pie skolas fasādes: grāba lapas, rušināja dobes, slaucīja celiņus.


  1.b, 2.b, 3.b un 4.b klase strādāja joslā, kas atrodas starp skolas teritoriju un ielu. Alejas liepu vecās lapas un zari tika savākti un sapakoti maisos.

 

   Var atzīmēt, ka šoreiz laikapstākļi bija jauno censoņu sabiedrotie.Lietus nelija, saule nekarsēja, vējš sagrābtās lapas neizkaisīja no jauna.

 

 Visi bērni strādāja ar degsmi. Pēc paveiktā bija gandarījuma sajūta, ka katrs ir pielicis pūles, lai skolas apkārtne un līdz ar to arī daļa novada un daļa Latvijas kļuvusi sakoptāka.