Skultes sākumskolā 19.12.2017. notiks konkurss par klašu un grupu telpu Ziemassvētku noformējumu.

Vērtētāji - skolēnu pašpārvalde, skolotāji un vecāku padome. 

Novērtēšanas kritēriji: 

- Estētika

- bērnu piedalība

- tematika

- ideja