INTEREŠU IZGLĪTĪBA

Interešu izglītības nodarbību darba laiks 2019./2020. mācību gadam:

Dejas pulciņš

Sk. K. Feldmane 

Ceturtdiena     14.00 – 16.00 

1. – 6. klases

 

Datorapmācības pulciņš

sk. I. Troņenkova

Pirmdiena      13.30 – 14.30

                         14.30 – 15.30

Piektdiena     12.30 – 13.30

                         13.30 – 14.30

1.a – 3.a  klases

5.a, 6.a  klases

2.b, 3.b  klases

4.a, 4.b  klases

Solisti – vokālisti

sk. N. Nukse 

Otrdiena         13.30 – 14.30 

Trešdiena        13.30 – 14.30

1.- 6. klases

Vizuālas mākslas pulciņš

sk. I. Pupiņa

Trešdiena        13.30 – 14.30

1. - 6. klases

Sporta spēles

sk. Ņ. Andrianovs

Otrdiena          14.10 – 15.10

Ceturtdiena     14.10 – 15.10

1. - 6. klases (I.gr.)

1. - 6. klases (II.gr.)

Rokdarbi pulciņš    

sk. I. Pupiņa

Trešdiena        14.30 – 15.30

1. - 6. klases

Krievu valodas pulciņš „BURATINO SKOLA”

sk. O. Zagdaja

Trešdiena        15.00 – 16.00

Ceturtdiena     15.00 – 16.00

1.a- 6.a klases