Interešu izglītības nodarbību saraksts 2018./2019.m.g.

 

Tautas dejas pulciņš

Sk. K. Feldmane 

Piektdiena    13.30 – 14.30 

1.a – 5.a klases

 

Datorapmācības pulciņš

sk. I. Troņenkova

Piektdiena     12.30 – 13.10 

                         13.10 – 13.50

          14.00 – 14.40

         14.40 – 15.20

1.a – 2.a klases

3.a - 4.a klases

1.b – 2.b klases

3.b - 4.b klases

Solisti – vokālisti

sk. N. Nukse 

Otrdiena      13.30 – 14.30 

Trešdiena     13.30 – 14.30

1.b – 4.b klases

1.a- 5.a klases

Vizuālas mākslas pulciņš „CIKU, CAKU”

sk. A. Bareika

Ceturtdiena  13.30 – 15.30 

1. - 4. klases

Sporta spēles

sk. Ņ. Andrianovs

Pirmdiena        14.20 – 15.00

                         15.00 – 15.40 

1. - 4. klases

Rokdarbi pulciņš     „VIENS PATS VIRTUVĒ

sk. A. Bareika 

Pirmdiena     13.30 – 15.30 

1. - 4. klases

Krievu valodas pulciņš „BURATINO SKOLA”

sk. O. Zagdaja

Piektdiena       13.30 – 15.30

1.a- 5.a klases

 

 

Pulciņu nosaukums,

skolotājs 

Dienas,

laiks

Grupas

Angļu valodas pulciņš

K.Sučkova

Pirmdiena, ceturtdiena  16.00-16.30

Pirmdiena, ceturtdiena

16.30-17.00

 

Pirmdiena  17.00-17.30

Ceturtdiena17.30-18.00

 

Pirmdiena  17.30-18.00

Ceturtdiena17.00-17.30

Pūcītes

 

Mārītes

 

 

Lāsītes

 

 

Taurenīši

Tautas dejas

K. Feldmane

Pirmdiena

18.00-19.00

Otrdiena

18.00-19.00

Mārītes, Taurenīši, Lāsītes

 

Pūcītes

Dejas

I. Troņenkova

Trešdiena, piektdiena

16.00-16.30

Trešdiena, piektdiena

16.30-17.00

Trešdiena, piektdiena

17.00-17.30

Trešdiena, piektdiena

17.30-18.00

Pirmdiena 16.00-16.30

Piektdiena 11.00-11.30 

Pūcītes

 

Mārītes

 

Taurenīši

 

Lāsītes

 

Cālīši

Cālīši

Dejas

J.Martjanova

Otrdiena, ceturtdiena

16.00-16.30

Saulītes