Pirmsskolas grupa „Pūcītes” 


Pirmsskolas skolotāja - Kristina Seļivanova

Pirmsskolas skolotāja - Diāna Kudreiko

Skolotāja palīdze - Vera Žaka

 

Gada tematiskais plāns 2019./2020.m.g.

2. Posms

 

Nr. p. k.

Datums

Tēma

1.

02.09.-20.09.2019.

Darbojies droši!

 

2.

23.09.-18.10.2019.

Ko liksim galdā?

 

3.

21.10.-15.11.2019.

 Lai skan!

 

4.

18.11.-27.12.2019.

Reiz pasakā

 

5.

30.12.-31.01.2020.

Būvējam

 

6.

03.02.-28.02.2020.

Draudzēsimies

 

7.

02.03.-27.03.2020.

Kā rodas ēnas?

 

8.

30.03.-01.05.2020.

Kā lai audzē?

 

9.

4.05.-29.05.2020.

Kukaiņu pasaule

 

10.

01.06.-26.06.2020.

Saules gads

 

11.

29.06.-31.07.2020.

Kas būs nākamais?

 

12.

 

03.08.-28.08.2020.

Lauku sētā

 

Sastādīja DVIJ    A. Spure


 

Rotaļnodarbību saraksts [skatīt šeit]