Gada skolotājs 2015 nominācijā "Pirmsskolas izglītība" - Irina Troņenkova [skatīt šeit]

 

Gada skolotājs 2015 nominācijā "Sākumskolas izglītība" - Jekaterina Sučkova [skatīt šeit]

 

Gada skolotājs 2016 nominācijā "Sākumskolas izglītība" - Valdis Čeičs [skatīt šeit]

 

Gada skolotājs 2017 nominācijā "Sākumskolas izglītība" - Kristīne Feldmane [skatīt šeit]

 

Gada skolotājs 2018 nominācijā -Andra Spure