Ēdnīcas darba laiks - skat. šeit

 

Ēdienkarte 1. un 3.nedēļa (1-2.g) – skat. šeit

Ēdienkarte 2. un 4.nedēļa (1-2.g) – skat. šeit

Ēdienkarte 1. un 3.nedēļa (3-6.g) – skat. šeit

Ēdienkarte 2. un 4.nedēļa (3-6.g) – skat. šeit

Ēdienkarte 1. un 3.nedēļa (sākumskola) – skat. šeit

Ēdienkarte 2. un 4.nedēļa (sākumskola) – skat. šeit

 

   Pavārs  - Klavdija Baņņikova 

Ēdināšanas pakalpojumus sniedz SIA “Aniva”

Maksa par ēdināšanu: 2.85 EUR dienā, saskaņā ar Mārupes novada Domes lēmumu.
Katra mēneša sākumā vecākiem tiek izsniegts pārskats par ēdināšanas pakalpojumu apmaksu.

Par ēdināšanas pakalpojumiem jānorēķinās avansā līdz katra apmaksājamā mēneša 10.datumam.

Rekvizīti:
SIA „Aniva”
reģ.Nr. LV50003115551
A/S Citadele banka
Konts: LV84PARX0001301100027

Maksājuma uzdevumā jānorāda: Skultes sākumskola, maksa par ēdināšanu (mēnesis), (bērna vārds, uzvārds), (grupa,klase).

 

Mārupes novada Skultes sākumskola izsniedz piena produktus, 
kurus subsidē Eiropas Savienība atbilstoši Eiropas skolu piena shēmai. 
Atbalsta Latvijas Republikas Zemkopības ministrija, administrē Lauku atbalsta dienests (LAD)

 

 

 

.