Skultes sākumskolā notika Skatuves runas konkurss latviešu valodā 17.11.2017. 

Konkursā piedalijās: 

- pirmsskolas grupas "Taurenīši" audzēkņi: Viktorija Balode, Tīna Palēvica, Keita Spresle;

- pirmās klases skolēns: Ernests Gotauts;

- trešās klases skolnciece: Veronika Koklačal;

- ceturtās klases skolēni: Jānis Kelvins Dikners, Pēteris Garais, Roberts Riekstiņš, Armands Āboltiņš. 

Uzvarētājs ir Armands Āboltiņš ar Māra Cielēna dzejoli "Mēs būsim tā".

Bija prieks, ka šajā pasākumā iestājās arī skolas bibliotekārs Valdis Čeičs ar dzejoli par rudeni.

Attēli [skatīt šeit]