Klases audzinātājs - Ņikita Andrianovs

6.a klases pārbaudes darbu grafiks I semestrim 2019./2020.m.g. 

 

Septembris

Oktobris

Novembris

Decembris

02.09.

 

 

 

02.12.

03.09.

 

01.10. Mājturība un tehnoloģijas

 

03.12. Mājturība un tehnoloģijas

04.09.

 

02.10.

.

04.12. Sociālās zinības

05.09.

 

03.10.

 

05.12. Sports

 

06.09.

 

04.10. Matemātika

01.11.

06.12.

09.09.

 

07.10.

04.11.

09.12. Matemātika

           Pirmā svešvaloda

           Vizuālā māksla

10.09.

 

08.10.

05.11. Latviešu valoda

           Matemātika

10.12. Latviešu valoda Mājturība un tehnoloģijas

 

11.09. Sports

 

09.10.

06.11.

11.12. Sociālās zinības

12.09.

 

10.10. Sports

07.11.

12.12. Literatūra

           Mūzika

13.09.

 

11.10. Otrā svešvaloda

08.11.

13.12. Matemātika

16.09. Matemātika

 

14.10. Pirmā svešvaloda

11.11. Informātika

16.12. Informātika

           Dabaszinības

17.09.

 

15.10. Dabaszinības

12.11. Sociālās zinības

           Pirmā svešvaloda

17.12.

18.09.

 

16.10. Mūzika

13.11. Sports

           Matemātika

18.12.

19.09.

 

17.10.

14.11.

19.12.

20.09. Pasaules vēsture

 

18.10.

15.11.

20.12.

23.09. Informātika

           Dabaszinības

Rudens brīvdienas

 

Ziemas brīvdienas

24.09.

 

19.11.

25.09.

 

20.11.

26.09. Mūzika

 

21.11. Sports

           Pirmā svešvaloda

27.09.

 

22.11. Pasaules vēsture

           Latvijas vēsture

30.09. Pirmā svešvaloda

           Vizuālā māksla

28.10.

 

25.11. Dabaszinības

           Vizuālā māksla

 

 

29.10. Pirmā svešvaloda

 

26.11.

 

30.10. Literatūra

           Sociālās zinības

27.11. Latviešu valoda

           Mūzika

 

 

31.10. Sports

28.11.

 

 

 

29.11. Otrā svešvaloda