Klašu audzinātāja 

3.b klases pārbaudes darbu grafiks I semestrim 2018./2019.m.g.  [skatīt šeit]

4.b klases pārbaudes darbu grafiks I semestrim 2018./2019.m.g.  [skatīt šeit]

3. b klases mācību literatūras saraksts: 

Mācību literatūra:

 1. Z.Anspoka , Z. Dambe u..c   Latviešu valoda  mazākumtautību skolā. 3. klase. I daļa. – R..: LVA

 2. Z.Anspoka , Z. Dambe u..c   Latviešu valoda  mazākumtautību skolā. 3. klase. II daļa. – R..: LVA

 3. Е. Платонова, Е. Кудачкова Русский язык  3  класс . Учебник. Часть 1 – R.: RETORIKA A.

 4. Е. Платонова, Е. Кудачкова Русский язык,3  класс . Учебник. Часть 2 – R.: RETORIKA A.

 5. A. Artjuha, M. Baranova u.c. Matemātika bilingvāli 3. klasei. – R.: RETORIKA A.

 6. Ņ. Lekse Dabaszinības bilingvāli  3.klasei.  – R.: RETORIKA A.

 7. G. Krīgere, A. Smilga u.c. „Enjoy I” – R.: RaKa.

 8. I.Vilkārse, I. Čerpinska Mūzika 3.klasei. - R.: ZVAIGZNE ADC. 

Mācību līdzekļi:

 1. Z.Anspoka , Z. Dambe u..c   Latviešu valoda  mazākumtautību skolā. 3. klase.Darba burtnīca  I  –R..: LVA

 2. Z.Anspoka , Z. Dambe u..c   Latviešu valoda  mazākumtautību skolā. 3. klase.Darba burtnīca  II  –R..: LVA

 3. Е. Платонова, Е. Кудачкова Русский язык . 3  класс.  Рабочая тетрадь. 1 часть – R.: RETORIKA A.

 4. Е. Платонова, Е. Кудачкова Русский язык . 3  класс.  Рабочая тетрадь. 2 часть – R.: RETORIKA A.

 5. A. Artjuha, M. Baranova Matemātika bilingvāli 3. klasei. 1. darba burtnīca – R.: RETORIKA A.

 6. A.  Artjuha, M. Baranova Matemātika bilingvāli 3. klasei. 2. darba burtnīca – R.: RETORIKA A.

 7. Ņ. Lekse Dabaszinības bilingvāli  3.klase. Darba burtnīcas 1. daļa. – R.: RETORIKA A

 8. Ņ. Lekse Dabaszinības bilingvāli  3.klase. Darba burtnīcas 2. daļa. – R.: RETORIKA A

 9. G. Krīgere, A. Smilga u.c. „Enjoy I” . Activity Book -  R.: RaKa.

 10. Г.Андерсоне  Социальные знания для 3 класса. 1 часть.  R.: ZVAIGZNE ABC.

 11. Г.Андерсоне  Социальные знания для 3 класса. 2 часть.  R.: ZVAIGZNE ABC.

 12. В.Голубова  Этика. Тетрадь для 3 класса -  R.: ZVAIGZNE ABC.

 13. I.Vilkārse, I. Čerpinska   Mūzikas burtnīca  3.klasei. - R.: ZVAIGZNE ABC.

4. b klases mācību literatūras saraksts:

Mācību literatūra:

 1. S. Neilande, J. Bernāne u.c. Latviešu valoda  mazākumtautību skolā. 4. klase –R..: LVA 

 2. Е. Платонова, Е. Хамраева Русский язык, 4 класс. Учебник. – R.: RETORIKA A.

 3. О.Филина  Страна читателей.  Литература: 4 класс -  - R.: «Mācību grāmata»

 4. A. Artjuha, M. Baranova u.c. Matemātika bilingvāli 4. klasei. – R.: RETORIKA A.

 5. R. Ļucāne. Dabaszinības  4.klasei.  –R.: RETORIKA A.

 6. Р.Арайс  Познаем окружающий мир.  Природоведение. 4 классR.: ZVAIGZNE ABC.

 7. G. Krīgere, D. Toropova u.c. „Enjoy II” Pupil s Book  – R.: RaKa.

 8. I. Vilkārse ,I. Čerpinska Mūzika 4. klasei. - R.:ZVAIGZNE ABC. 

Mācību līdzekļi:

 1. S. Neilande, J. Bernāne u.c. Latviešu valoda  mazākumtautību skolā. 4. klase. Darba burtnīca.  – R..: LVA .

 2. Е. Платонова, Е. Хамраева. Русский язык, 4 класс.  Рабочая тетрадь.  1 часть – R.: RETORIKA A.

 3. Е. Платонова, Е. Хамраева. Русский язык, 4 класс.  Рабочая тетрадь.  2 часть – R.: RETORIKA A.

 4. A. Artjuha, M. Baranova u.c. Matemātika bilingvāli 4. klasei. 1. darba burtnīca – R.: RETORIKA A.

 5. A. Artjuha, M. Baranova u.c. Matemātika bilingvāli 4. klasei. 2. darba burtnīca – R.: RETORIKA A.

 6. R. Ļucāne. Dabaszinības bilingvāli  4.klasei.Darba burtnīca   –R.: RETORIKA A.

 7. G. Krīgere, D. Toropova u.c. „Enjoy II” Activity  Book  – R.: RaKa.

 8. G. Krīgere, D. Toropova u.c. „Enjoy II” Test  Book  – R.: RaKa.

 9. Г.Андерсоне  Социальные знания для 4 класса. 1 часть.  R.: ZVAIGZNE ABC.

 10. Г.Андерсоне  Социальные знания для 4 класса. 2 часть.  R.: ZVAIGZNE ABC.

 11. I.Vilkārse, I. Čerpinska   Mūzikas burtnīca  4.klasei. Burtnīca - R.: ZVAIGZNE ABC.