Klašu audzinātāja - Jeļena Martjanova

2.b klases pārbaudes darbu grafiks I semestrim 2019./2020.m.g. 


Septembris

Oktobris

Novembris

Decembris

02.09.

 

 

 

02.12.

03.09.

 

01.10. Sports

 

03.12. Mūzika

04.09.

 

02.10.

.

04.12.

05.09.

 

03.10.

 

05.12. Sports

06.09. Vizuālā māksla

 

04.10. Latviešu valoda un literatūra

01.11. Matemātika

06.12.

09.09.

 

07.10.

04.11.

09.12. Matemātika

Ētika

10.09.

 

08.10. Pirmā svešvaloda

05.11.

10.12. Pirmā svešvaloda

Mazākumtautības valoda

11.09. Mājturība un tehnoloģijas

09.10.

06.11.

11.12. Dabaszinības

12.09.

 

10.10.

07.11. Sports

12.12.

13.09.

 

11.10. Vizuālā māksla

08.11.

13.12. Vizuālā māksla

16.09.

 

14.10. Matemātika

11.11.

16.12. Latviešu valoda un literatūra

17.09.

 

15.10. Sports

          Mūzika

12.11. Pirmā svešvaloda

17.12.

18.09. Mazākumtautības valoda

16.10.

13.11.

18.12. Mājturība un tehnoloģijas

19.09. Dabaszinības

 

17.10.

14.11.

19.12.

20.09. Sociālās zinības

 

18.10. Sociālās zinības

15.11.

20.12.

23.09.

 

Rudens brīvdienas

 

Ziemas brīvdienas

24.09. Matemātika

 

19.11.

25.09. Mājturība un tehnoloģijas

20.11.

26.09.

 

21.11. Sports

27.09.

 

22.11. Sociālās zinības

30.09. Ētika

28.10. Ētika

 

25.11. Ētika

 

 

29.10.

 

26.11.

 

30.10.

27.11. Mājturība un tehnoloģijas

 

31.10. Latviešu valoda un literatūra

28.11. Dabaszinības

Mazākumtautības valoda

 

 

29.11. Matemātika

Latviešu valoda un literatūra

 

 3.b klases pārbaudes darbu grafiks I semestrim 2019./2020.m.g. 


Septembris

Oktobris

Novembris

Decembris

02.09.

 

 

 

02.12.

03.09.

 

01.10. Sports

 

03.12. Mūzika

04.09.

 

02.10. Pirmā svešvaloda

.

04.12.

05.09.

 

03.10. Latviešu valoda un literatūra

 

05.12. Sports

06.09. Vizuālā māksla

 

04.10.

01.11. Matemātika

Latviešu valoda un literatūra

06.12.

09.09.

 

07.10.

04.11. Sociālās zinības

09.12. Matemātika

           Sociālās zinības

10.09.

 

08.10.

05.11.

10.12.

Mazākumtautības valoda

11.09. Mājturība un tehnoloģijas

09.10. Dabaszinības

Mazākumtautības valoda

06.11.

11.12. Dabaszinības

           Pirmā svešvaloda

12.09.

 

10.10.

07.11. Sports

12.12.

13.09.

 

11.10. Vizuālā māksla

08.11. Matemātika

13.12. Vizuālā māksla

Latviešu valoda un literatūra

16.09. Ētika

 

14.10. Ētika

11.11. Ētika

16.12. Ētika

17.09.

 

15.10. Sports

           Mūzika

12.11.

17.12.

18.09.

 

16.10.

13.11. Dabaszinības

18.12. Mājturība un tehnoloģijas

19.09. Dabaszinības

 

17.10.

14.11.

19.12.

20.09.

 

18.10.

15.11.

20.12.

23.09. Matemātika

 

Rudens brīvdienas

 

Ziemas brīvdienas

24.09. Mazākumtautības valoda

 

19.11.

25.09. Mājturība un tehnoloģijas

 

 

20.11.

26.09.

 

21.11. Sports

           Pirmā svešvaloda

27.09.

 

22.11.

30.09. Sociālās zinības

28.10. Sociālās zinības

 

25.11.

 

 

29.10. Mazākumtautības valoda

26.11.

 

30.10. Pirmā svešvaloda

27.11. Mājturība un tehnoloģijas

 

31.10. Matemātika

28.11. Mazākumtautības valoda

 

 

29.11. Matemātika