Klases audzinātāja 

2.b klases pārbaudes darbu grafiks I semestrim 2018./2019.m.g.  [skatīt šeit]


2.b klases mācību literatūras saraksts:

Mācību  literatūra

 1. 1.       Z.Anspoka , Z. Dambe u..c   Latviešu valoda  mazākumtautību skolā.2.klase –R..: LVA
 2. 2.       Е. Платонова, Е. Кудачкова Русский язык, класс – R.: RETORIKA A.
 3. 3.       A. Artjuha, M. Baranova  Matemātika bilingvāli 2. klasei. – R.: RETORIKA A.
 4. 4.       Ņ.Lekse Dabaszinības bilingvāli   2.klasei. –R.: RETORIKA A
 5. 5.       Z. Kremptone , M. Sila STEPS 2  Course Book. – R.: ZVAIGZNE ABC
 6. 6.       I.Vilkārse, I. Čerpinska  Mūzika  2.klasei. - R.: ZVAIGZNE ABC.

Mācību līdzekļi

 1. 1.       Z.Anspoka , Z. Dambe u..c   Latviešu valoda  mazākumtautību skolā.2.klase. Darba burtnīca  - R.: LVA 
 2. 2.      Е. Платонова, Е. Кудачкова Русский язык . 2  класс.  Рабочая тетрадь  – R.: RETORIKA A.
 3. 3.      A. Artjuha, M. Baranova Matemātika bilingvāli 2. klasei.1. darba burtnīca – R.: RETORIKA A.
 4. 4.      A. Artjuha, M. Baranova Matemātika bilingvāli 2. klasei. 2. darba burtnīca – R.: RETORIKA A.
 5. 5.       Ņ. Lekse Dabaszinības bilingvāli 2.klasei. 1. darba burtnīca. – R.: RETORIKA A.
 6. 6.       Ņ. Lekse Dabaszinības bilingvāli 2.klasei. 2. darba burtnīca. – R.: RETORIKA A.
 7. 7.       Z. Kremptone , M. Sila STEPS II Activity Book - R.: ZVAIGZNE ABC
 8. 8.       Г.Андерсоне  Социальные знания для 2 класса  I - R.: ZVAIGZNE ABC
 9. 9.       Г.Андерсоне  Социальные знания для 2 класса  II  - R.: ZVAIGZNE ABC
 10. 10.     В.Голубова, И. Икале Этика Тетрадь для 2 класса - R.: ZVAIGZNE ABC
 11. 11.     I.Vilkārse, I. Čerpinska   Mūzikas burtnīca  2.klasei.  - R.: ZVAIGZNE ABC.