Klases audzinātāja 


2.a klases pārbaudes darbu grafiks I semestrim 2018./2019.m.g.  [skatīt šeit]

4.a klases pārbaudes darbu grafiks I semestrim 2018./2019.m.g.  [skatīt šeit]

Mācību literatūras saraksts 2.a klasei: 

Mācību  literatūra

 1. 1.      G. Andersone, D.Ērgle u.c. Zīle 2. klasei. Grāmata lasīšanai un domāšanai. Valodas gudrību grāmata. 1. daļa. – R.:  Zvaigzne ABC 
 2. 2.      G. Andersone, D.Ērgle u.c. Zīle 2. klasei. Grāmata lasīšanai un domāšanai. Valodas gudrību grāmata. 2. daļa. – R.: Zvaigzne ABC 
 3. 3.      J. Mencis (sen.), E. Krastiņa u.c. Matemātika 2. klasei. – R.:  Zvaigzne ABC 
 4. 4.      I. Vilks, R. Gribuste, S. Vilciņa. Dabaszinības 2. klasei. – R.:  Lielvārds. 
 5. 5.      I Vilkārse, I. Čerpinska. Mūzika 2. klasei. – R.: Zvaigzne ABC 
 6. 6.      Z. Kremptone , M. Sila STEPS 2  Course Book. – R.: Zvaigzne ABC

Mācību līdzekļi 

 1. 1.      V. Golubova, D.Ērgle u.c. Zīle. Latviešu valoda 2. klasei. Darba lapas. 1. daļa – R.: Zvaigzne ABC
 2. 2.      V. Golubova, D.Ērgle u.c. Zīle. Latviešu valoda 2. klasei. Darba lapas. 2. daļa – R.: Zvaigzne ABC
 3. 3.      J. Mencis (sen.), E. Krastiņa u.c. Matemātika 2. klasei. 1. burtnīca  – R.: Zvaigzne ABC
 4. 4.      J. Mencis (sen.), E. Krastiņa u.c. Matemātika 2. klasei. 2. burtnīca  – R.: Zvaigzne ABC
 5. 5.      I. Vilks, R. Gribuste, S. Vilciņa. Dabaszinības 2. klasei. Darba burtnīca. – R.:  Lielvārds.
 6. 6.      Z. Kremptone , M. Sila STEPS II Activity Book  – R.: Zvaigzne ABC.
 7. 7.       G. Andersone Sociālās zinības 2. klasei. 1. daļa. – R.: Zvaigzne ABC
 8. 8.       G. Andersone Sociālās zinības 2. klasei. 2. daļa. – R.: Zvaigzne ABC
 9. 9.       V. Golubova, I. Ikale. Ētika. Burtnīca 2. klasei. – R.: Zvaigzne ABC
 10. 10.   I.Vilkārse, I. Čerpinska   Mūzikas burtnīca  2.klasei. – R.:  Zvaigzne ABC. 

 

Mācību literatūras saraksts 4.a klasei:

Mācību  literatūra

 1. 1.      D.Ērgle, V.Golubova, I.Ikale Zīle. Latviešu valoda 4.klasei. Grāmata lasīšanai un domāšanai. – R.: Zvaigzne ABC.
 2. 2.      D.Ērgle, M.Filatova, Ā.Ptičkina Zīle. Latviešu valoda 4.klasei. Valodas gudrību grāmata. – R.:  Zvaigzne ABC.
 3. 3.      G.Sālījuma, V.Valtere Literatūra 4.klasei + CD. – R.: Zvaigzne ABC.
 4. 4.      J.Mencis (sen.), J.Mencis (jun.) Matemātika 4.klasei. – R.: Zvaigzne ABC.
 5. 5.      I.Vilks, R.Gribuste, S.Vilciņa Dabaszinības 4.klasei. – R.: Lielvārds.
 6. 6.      G. Krīgere, D. Toropova u.c. „Enjoy II” Pupil s Book  – R.: RaKa.
 7. 7.      I.Vilkārse , I. Čerpinska  Mūzika  4. klasei. - R.: ZVAIGZNE ABC.

Mācību līdzekļi

 1. 1.       G.Andersone, M.Filatova u.c. Zīle. Valodas gudrību grāmata. Latviešu valoda 4.klasei. Darba lapas. – R.: Zvaigzne ABC. 
 2. 2.       D.Ērgle, V.Golubova u.c. Zīle. Grāmata lasīšanai un domāšanai. Latviešu valoda 4.klasei. Darba lapas. – R.: Zvaigzne ABC.
 3. 3.       J.Mencis (sen.), J.Mencis (jun.) Darba burtnīca matemātikā 4. klasei 1. daļa. – R.: Zvaigzne ABC.
 4. 4.       J.Mencis (sen), J.Mencis (jun.) Darba burtnīca matemātikā 4. klasei 2. daļa. – R.: Zvaigzne ABC.
 5. 5.       I.Vilks, R.Gribuste.  Dabaszinības 4.klasei . Darba burtnīca. – R.: Lielvārds.
 6. 6.       G. Krīgere, D. Toropova u.c. „Enjoy II” Activity  Book – R.: RaKa.
 7. 7.       G. Krīgere, D. Toropova u.c. „Enjoy II” Test  Book – R.:  RaKa.
 8. 8.       G. Andersone Sociālās zinības 4. klasei. 1. daļa. – R.:  Zvaigzne ABC
 9. 9.       G. Andersone Sociālās zinības 4. klasei. 1. daļa. – R.:  Zvaigzne ABC
 10. 10.     I.Vilkārse, I. Čerpinska   Mūzikas burtnīca  4.klasei. Burtnīca. – R.:  Zvaigzne ABC.