Klases audzinātāja


1.b klases pārbaudes darbu grafiks I semestrim 2018./2019.m.g.  [skatīt šeit]

1.b klases mācību literatūras saraksts:

Mācību  literatūra

 1. 1.      Z.Anspoka u.c.  Latviešu valoda  mazākumtautību skolā.1.klase – R.: LVA .
 2. 2.      Е.Платонова, Е. Кудачкова Русский язык ,1 класс – R.: RETORIKA A.
 3. 3.      Л.Митюшина и др. Русский язык. Азбука. - R.: RETORIKA A.
 4. 4.      A. Artjuha, S. Šabaļina Matemātika bilingvāli 1. klasei. – R.: RETORIKA A.
 5. 5.      Ņ. Lekse , V. Toporova Dabaszinības bilingvāli 1.klasei. – R.: RETORIKA A. 
 6. 6.      V. Matisone, Z. Kremptone  Steps 1 Course Book. – R.: ZVAIGZNE ABC.
 7. 7.      I.Vilkārse  Mūzika  1.klasei. - R.: ZVAIGZNE ABC.

Mācību līdzekļi

 1. 1.       Z.Anspoka, Z. Dambe u.c. Latviešu valoda mazākumtautību skolā 1. klase. Darba burtnīca 1 – R.: LVA 
 2. 2.       Z.Anspoka, Z. Dambe u.c. Latviešu valoda mazākumtautību skolā 1. klase. Darba burtnīca 2 – R.: LVA 
 3. 3.       Л.Митюшина и др. Рабочая тетрадь № 1 к учебнику «Русский язык. Азбука» . R.: RETORIKA A.
 4. 4.       Л.Митюшина и др. Рабочая тетрадь № 2 к учебнику «Русский язык. Азбука» . R.: RETORIKA A.
 5. 5.       Е. Платонова, Е. Кудачкова Русский язык, 1 класс.  Рабочая тетрадь – R.: RETORIKA A.
 6. 6.       A. Artjuha, S. Šabaļina Matemātika bilingvāli 1. klasei. 1.darba burtnīca – R.: RETORIKA A.
 7. 7.       A. Artjuha, S. Šabaļina Matemātika bilingvāli 1. klasei. 2.darba burtnīca – R.: RETORIKA A.
 8. 8.       A. Artjuha, S. Šabaļina Matemātika bilingvāli 1. klasei. 3. darba burtnīca – R.: RETORIKA A.
 9. 9.       Ņ.  Lekse , V. Toporova Dabaszinības bilingvāli 1.klasei. Darba burtnīca R.: RETORIKA A.
 10. 10.     V.  Matisone, Z. Kremptone  STEPS 1  Activity Book - R.: ZVAIGZNE ABC.
 11. 11.     Г.Андерсоне  Социальные знания для 1 класса I - R.: ZVAIGZNE ABC.
 12. 12.     Г.Андерсоне  Социальные знания для 1 класса II - R.: ZVAIGZNE ABC.
 13. 13.     В. Голубова,  И. Икале Этика. Тетрадь для 1 класса - R.: ZVAIGZNE ABC.
 14. 14.     I.Vilkārse Mūzikas burtnīca 1. klasei - R.: ZVAIGZNE ABC.