Klases audzinātāja - Ingrīda Pupiņa

1.a klases pārbaudes darbu grafiks I semestrim 2019./2020.m.g.


Septembris

Oktobris

Novembris

Decembris

02.09.

 

 

 

02.12. Mūzika

03.09.

 

01.10. Latviešu valoda

           Vizuālā māksla

 

03.12.

04.09.

 

02.10. Dabaszinības

.

04.12.

05.09.

 

03.10. Ētika

 

05.12.

06.09.

 

04.10.

01.11.

06.12.

09.09.

 

07.10.

04.11.

09.12. Sports

           Mūzika

10.09.

 

08.10. Sociālās zinības

05.11. Sports

10.12. Sociālās zinības

11.09.

 

09.10.

06.11. Vizuālā māksla

11.12. Dabaszinības

           Vizuālā māksla

12.09.

 

10.10. Pirmā svešvaloda

07.11.

12.12. Matemātika

           Ētika

13.09.

 

11.10.

08.11.

13.12.

16.09.

 

14.10. Sports

           Mūzika

11.11.

16.12. Latviešu valoda

Mājturība un tehnoloģijas

17.09.

 

15.10.

12.11.

17.12.

18.09.

 

16.10

13.11.

18.12. Pirmā svešvaloda

19.09.

 

17.10.

14.11.

19.12.

20.09.

 

18.10.

15.11.

20.12.

23.09. Mūzika

 

Rudens brīvdienas

 

Ziemas brīvdienas

24.09. Sports

 

19.11.

25.09.

 

20.11.

26.09.

 

21.11. Latviešu valoda

           Pirmā svešvaloda

27.09.

 

22.11.

30.09. Matemātika

Mājturība un tehnoloģijas

28.10.

 

25.11. Sports

Mājturība un tehnoloģijas     

 

 

29.10.

 

26.11. Sociālās zinības

 

30.10.

27.11.

 

 

31.10. Matemātika

           Latviešu valoda

28.11. Matemātika

            Ētika

 

 

29.11.  Dabaszinības