Klases audzinātāja

 

1.a klases pārbaudes darbu grafiks I semestrim 2018./2019.m.g.  [skatīt šeit]

3.a klases pārbaudes darbu grafiks I semestrim 2018./2019.m.g.  [skatīt šeit]

 

Mācību literatūras saraksts 1.a klasei: 

Mācību  literatūra

 1. 1.      G. Andersone, D.Ērgle u.c. Zīle. Latviešu valoda 1. klasei. – R.: Zvaigzne ABC
 2. 2.      G. Andersone, D.Ērgle u.c. Mazā Zīle. Latviešu valoda 1. klasei. – R.:  Zvaigzne ABC
 3. 3.      J. Mencis (sen.), E. Krastiņa u.c. Matemātika 1. klasei. – R.: Zvaigzne ABC 
 4. 4.      I. Vilks, R. Gribuste, S. Vilciņa. Dabaszinības 1. klasei. – R.: Lielvārds. 
 5. 5.      I Vilkārse, I. Čerpinska. Mūzika 1. klasei. – R.:  Zvaigzne ABC 
 6. 6.      V. Matisone, Z. Kremptone  Steps 1 Course Book. – R.: ZVAIGZNE ABC.

Mācību līdzekļi

 1. 1.       V. Golubova, D. Ērgle u.c. Mazā zīle. Latviešu valodas burtnīca 1. klasei 1. daļa. – R.:  Zvaigzne ABC
 2. 2.       V. Golubova, D. Ērgle u.c. Mazā zīle. Latviešu valodas burtnīca 1. klasei 2. daļa. – R.: Zvaigzne ABC
 3. 3.      G. Andersone, D.Ērgle u.c. Zīle. Latviešu valoda 1. klasei. Darba lapas. – R.: Zvaigzne ABC
 4. 4.      J. Mencis (sen.), E. Krastiņa u.c. Matemātika 1. klasei. 1.burtnīca – R.: Zvaigzne ABC
 5. 5.      J. Mencis (sen.), E. Krastiņa u.c. Matemātika 1. klasei. 2.burtnīca – R.: Zvaigzne ABC
 6. 6.       G. Andersone Sociālās zinības 1. klasei. 1. daļa. – R.: Zvaigzne ABC
 7. 7.       G. Andersone Sociālās zinības 1. klasei. 2. daļa. – R.: Zvaigzne ABC
 8. 8.       I. Vilks, R. Gribuste, S. Vilciņa. Dabaszinības 1. klasei. Darba burtnīca. R.: Lielvārds.
 9. 9.       V.  Matisone, Z. Kremptone  STEPS 1  Activity Book - R.: ZVAIGZNE ABC.
 10. 10.     I.Vilkārse Mūzikas burtnīca 1. klasei - R.: ZVAIGZNE ABC.
 11. 11.     V. Golubova, I. Ikale. Ētika. Burtnīca 1. klasei. – R.: Zvaigzne ABC

 

Mācību literatūras saraksts 3.a klasei: 

Mācību  literatūra

 1. 1.      G. Andersone, Ā. Ptičkina Zīle. Latviešu valoda 3. klasei. Valodas gudrību grāmata  I un Grāmata lasīšanai un domāšanai I.  – R.: Zvaigzne ABC 
 2. 2.      G. Andersone, Ā. Ptičkina Zīle. Latviešu valoda 3. klasei. Valodas gudrību grāmata  II un Grāmata lasīšanai un domāšanai II.  – R.: Zvaigzne ABC 
 3. 3.      J. Mencis (sen.), E. Krastiņa u.c. Matemātika 3. klasei. – R.: Zvaigzne ABC   
 4. 4.      I. Vilks, R. Gribuste, S. Vilciņa. Dabaszinības 3. klasei. – R.: Lielvārds. 
 5. 5.      G. Krīgere, A. Smilga u.c. „Enjoy I” – R.: RaKa.
 6. 6.      I.Vilkārse , I. Čerpinska  Mūzika  3.klasei. – R.: Zvaigzne ABC.

Mācību līdzekļi

 1. 1.       G. Andersone, D.Ērgle u.c. Zīle. Latviešu valoda 3. klasei. Darba lapas I. – R.: Zvaigzne ABC
 2. 2.       G. Andersone, D.Ērgle u.c. Zīle. Latviešu valoda 3. klasei. Darba lapas II. – R.: Zvaigzne ABC
 3. 3.       J. Mencis (sen.), E. Krastiņa u.c. Matemātika 3. klasei. 1. burtnīca  – R.: Zvaigzne ABC 
 4. 4.       J. Mencis (sen.), E. Krastiņa u.c. Matemātika 3. klasei. 2. burtnīca  – R.: Zvaigzne ABC
 5. 5.       I. Vilks, R. Gribuste, S. Vilciņa. Dabaszinības 3. klasei. Darba burtnīca. – R.: Lielvārds. 
 6. 6.       G. Krīgere, A. Smilga u.c. „Enjoy I” . Activity Book -  R.: RaKa.
 7. 7.       V. Golubova, I. Ikale. Ētika. Burtnīca 3. klasei. – R.: Zvaigzne ABC
 8. 8.       G. Andersone Sociālās zinības 3. klasei. 1. daļa. – R.: Zvaigzne ABC
 9. 9.       G. Andersone Sociālās zinības 3. klasei. 1. daļa. – R.: Zvaigzne ABC
 10. 10.     I.Vilkārse, I. Čerpinska   Mūzikas burtnīca  3.klasei. - R.: ZVAIGZNE ABC.