Lielā Talka!

 

  Pēdējos gados arvien vairāk Lielā Talka uzsver vides izglītības un vides un cilvēka veselības ciešo saikni, tāpat notiek arvien vairāk ainavu un pagalmu labiekārtošanas darbu.

   Piedalīšanās Lielajā talkā ir viena no mūsu skolas tradīcijām, tāpēc, ievadot Latvijas otro simtgadi, skolas kolektīvs kārtējo reizi ķērās pie darba, lai padarītu skolas apkārtni sakoptāku.

   Pirmās pie darba ķērās bērnudārza grupiņas. “Taurenīši”, “Mārītes”, “Pūcītes”, “Lāsītes”, “Saulītes” un “Cālīši” audzinātāju vadībā skolas iekšējā teritorijā lasīja no kokiem nokritušos zarus un čiekurus. Vēlāk stafeti pārņēma sākumskolas klašu skolēni un skolotāji. Tika apkopti krūmi,  uzirdinātas apdobes. Puķudobēm tika svaiga melnzemes kārta. Daļa skolēnu sagrāba lapas un zarus pie skolas teritorijas ielas pusē, sapildīja to visu maisos. Skolas darbinieki strādāja pie dobju uzirdināšanas, to sagatavošanas puķu stādīšanai.

   Darbaprieku vairoja arī jaukie laikapstākļi. Pēc padarītā darba katram Lielās talkas dalībniekam bija gandarījuma sajūta.

skolotājs Arnis Vanags