Logopēdiskās dienas pirmsskolā

 

Divu dienu garumā bērni varēja izmēģināt piedāvātus vingrinājumus pie katra speciālista.

Andra Spure

  • Fonetiski-fonemātiskie vingrinājumi
  • Pūšanas vingrinājumi
  • Sīkas motorikas vingrinājumi

Anete Sinkeviča

  • Sensorās spēles (tauste, dzirde, redze)
  • Balss stipruma vingrinājumi
  • Saistītās runas pilnveidošanas uzdevumi

Anna Gorovaja

  • Uzmanības vingrinājumi
  • Koordinācijas vingrinājumi
  • Sensorās spēles

 

Roku attīstība, lielā un  sīkā motorika, kustības koordinācija atrodas ciešā saiknē ar bērna domāšanas un runas attīstību, kā arī runas traucējumu novēršanu.

Bērniem ir ļoti svarīgi veikt roku muskulatūru attīstošas darbības, tas palīdz stiprināt arī bērnu atmiņu, uzmanību, koncentrēšanās spējas.