Izstādē bija aplūkojami darbi no Latvijas Nacionālā mākslas muzeja glezniecības, grafikas un tēlniecības kolekcijām, kas aptver laika periodu no 19. gadsimta beigām līdz 21. gadsimtam. Ekspozīcijā bija redzams gan atzītu animālijas žanra meistaru, kā, piemēram, Johana Heinriha Baumaņa, Ādama Alkšņa un Teodora Zaļkalna veikums, gan arī dzīvnieka un cilvēka attiecību portretējums ievērojamu latviešu mākslinieku – Jaņa Rozentāla, Jēkaba Bīnes, Jāņa Rikmaņa, Kārļa Krauzes, Kārļa Padega u.c. – daiļradē. Informāciju par izstādi skolēniem sniedza muzeja speciāliste. Pēc mākslas darbu aplūkošanas bērni varēja pavadīt laiku atsevišķās telpās radošās un interaktīvās nodarbēs, kas ļāva bagātināt muzeja apmeklējuma pieredzi.

 

Skolotājs Arnis Vanags