Pasākuma programma

10:00 – 11:00

dalībnieku ierašanās un reģistrēšanās

11:00

pasākuma atklāšana

11:30 – 16:30

komandu sporta spēles un

individuālās disciplīnas

11:30 – 17:00

aktivitātes bērniem

17:30

apbalvošana

Komandu disciplīnas:

  • Volejbols
  • Basketbols
  • Futbols
  • Tautas bumba

Individuālās disciplīnas:

  • Šautriņu mešana
  • Lidojošie šķīvīši
  • Šķēršļu joslas
  • Atspoles skrējiens
  • Lēcieni ar lecamaukliņu

Pasākuma ietvaros tiks nodrošinātas aktivitātes bērniem līdz 12 gadu vecumam.

Iepriekšēja dalības pieteikšana

Iepriekšēja pieteikšanās līdz 30.augustam plkst. 10.00, rakstot uz e-pastu: ligapastorekviese@gmail.com . Reģistrējoties jānorāda dalībnieka  vārds, uzvārds, personas kods, e-pasts. 

Reģistrācija iespējama arī pasākuma norises dienā. Pasākuma norises dienā pieteikums jāiesniedz  galvenajam  tiesnesim  pirms  pirmās  spēles  sākuma.  

Sacensību nolikumus pieejams šeit.

Sacensībās tiek gaidīti visi Mārupes novada iedzīvotāji un viesi!

Dalība pasākumā ir bez maksas.

Pasākums tiek organizētas projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Mārupes novadā” (Nr. 9.2.4.2/16/I/032) ietvaros. Projekta aktivitāte: Fizisko aktivitāšu popularizēšana – veselības dienas organizēšana Skultes ciemā.  Pasākumu finansē Eiropas Sociālais fonds un valsts.

 

Plašāka informācija:

Ilze Žunde

Mārupes novada Domes

sabiedrisko attiecību speciāliste

e-pasts: ilze.zunde@marupe.lv,

tel.67 149 868, mob.26 828 191