Apstiprinu:

                                                Mārupes novada

Skultes sākumskolas

                                                direktore Gaļina Grizāne

_____________________

                                                                                                                 15. 05. 2017.

 

 

Muzeju nakts 2017 rīkošana

Mārupes novada Skultes sākumskolā

 

 

                                                                        NOLIKUMS

 

                        MĒRĶIS

                 Turpināt Mārupes novada Skultes sākumskolā iesākto tradīciju ar saviem pasākumiem piedalīties gadskārtējā akcijā Eiropas muzeju nakts Latvijā.

                 Atbilstoši  Muzeju nakts 2017 tēmai „Laika rats”  atskatīties skolas un Skultes ciema pagātnē.

 

                 UZDEVUMI

  • Veicināt skolas audzēkņu un viņu vecāku , kā arī Skultes ciema un citu Mārupes novada iedzīvotāju interesi par skolas un ciema vēsturi.
  • Iepazīstināt ar interesantiem skolas novadpētniecības kolekcijas eksponātiem.
  • Iesaistīt Muzeju nakts apmeklētājus  dažādās  aktivitātēs, kuru mērķis ir rosināt viņus domāt par laiku, skaitīt laiku un vizualizēt laiku.

 

OGANIZATORI

                       Mārupes novada Skultes sākumskolas administrācija.

Mārupes novada Skultes sākumskolas bibliotēka.

 

 

                 DALĪBNIEKI

                 Skultes sākumskolas, Skultes ciema, kā arī citi Mārupes novada iedzīvotāji.

                 Skultes sākumskolas pedagoģiskie un tehniskie darbinieki – Muzeju nakts organizatori.

 

                 NORISES LAIKS UN VIETA

 

                 2017. gada 20. maijs no plkst. 18. 00 līdz plkst. 21.00, Mārupes novada Skultes sākumskolā. Galvenā  akcijas norises vieta  -  skolas telpas otrajā stāvā.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        MUZEJU NAKTS  2017 PROGRAMMA

 

                       

Nr. p.k.

Pasākums

Telpa

Atbildīgie

1.

Sikhu laiki  Skultē (izstādes stends)

Bibliotēka

V. Čeičs

2.

Skultes sākumskolas noslēpumi (izstādes stends)

Bibliotēka

V. Čeičs

3.

Fotosesija ar skolas novadpētniecības  krājuma dārgumiem

Bibliotēka

V. Čeičs

4. 

Militārā spēle “Kurš augstāk?”

Latviešu valodas kabinets

A. Čeiča_Sultane

5.

Radošā darbnīca “Ar laikrādi saujā”.

2. b klase

J. Sučkova

6.

“Lidojošais kalendārs”

Skolas puses gaitenis 2. stāvā

J. Martjanova,

Ņ.Andrianovs,

I.Verne

7.

Kā ieraudzīt laiku?

Datorklase (Mūzikas kabinets)

A.Grizāne

8.

Izbaudi īstu retro!

Latviešu valodas kabinets

A.Bareika,

I.Rupeika

9.

Putniņlaiks

Kāpnes uz skolas 2. stāvu

 G.Grizāne