Šī gada  patriotiskās nedēļas galvenais, izzinošais  uzdevums bija  iepazīt pašus latviešu  tautas  brīvības pamatus.  Visām klasēm un vecākajām pirmsskolnieku grupām  bibliotēkā notika nodarbības “Kas bija, ir un būs Lāčplēsis?”.  Bija pārsteidzoši redzēt, ka Andreja Pumpura  tautas eposa “Lāčplēsis”  fragmentu lasījumus aizrautīgi  klausījās itin visi atnākušie.  

Arī  viktorīna “Būsim zinoši Latvijai!” pirmo reizi notika skolas bibliotēkā.  Šoreiz tieši pašiem  sākumskolas audzēkņiem  vajadzēja zināt un pateikt atbildes uz jautājumiem par Latviju. Klātpieaicinātie  grupas  “Mārītes”  audzēkņi  bija ne mazāk zinoši un ar atsaucību  stiepa atbildei savas roķeles.

Pārsteidzoši  krāšņs  bija arī  Latvijas  Republikas proklamēšanas 98. gadadienai veltītais svinīgais koppasākums.  Pirmo reizi   gan tā rīkotāji , gan dalībnieki, gan audzinātājas  bija  tērpušies īstos latviešu tautas tērpos.  Paldies Mārupes novada domei par sniegto  materiālo atbalstu. Svētku koncertā tika dejotas tautiskas un mūsdienu dejas,  skanēja īsteni patriotiskas vārsmas, tādas kā Viļa Plūdoņa “Mūsu tēvija”. Bet  Eiropas dziesmu grāmatā  iekļautā dziesma “Tik un tā”  tika nodziedāta pat divas reizes.

                Savas pūles  svētku dekādes organizēšanai bija pielikuši skolas DVIJ  Jeļena Martjanova un  Ilona Rupeika,  koppasākuma veidotāja un vadītāja mūzikas skolotāja Dace Niedra, kā arī  sporta skolotājs Ņikita Andrianovs, kurš palīdzēja vadīt koncertu. Paldies visu grupu  un sākumskolas klašu audzinātājām, kas ne vien  bērnu priekšnesumus sagatavot , bet arī skaisti izrotāt skolu bija  palīdzējušas.    

                                                                                                                               Valdis Čeičs,

latviešu valodas skolotājs