Svētku laikā ciemos pie bērniem atnāca Ezītis un Zaķītis, kas netīšām apmaldījās Skultes mežā. Meža dzīvnieciņi līdz šim nezināja par Miķeļdienas svētkiem pilnīgi neko. Tāpēc, gandrīz vai atstāja bērnus bez svētkiem. Tā, garausis, paņēmis kāpostgalvas un burkānus, leca ko kājas nes atpakaļ uz mājām. Ezītim gan tik viegli negāja – tomēr uzdurt gardumus uz adatām ir sarežģītāk. Labi, ka starp mūsu audzēkņiem arī ir aši skrējēji un lēcēji, kas paguva apstādināt zvēriņus. Ezīti un Zaķīti ne tikai pacienāja ar ražas svētku bagātību, bet arī pastāstīja par Miķeļdienu. Zvēriņi devās mājās paēduši un izglītoti. Nu gan varēs visiem meža iemītniekiem pastāstīt, cik jauki svētki ir tie Miķeļi.

Protams, arī skolēni un pirmsskolēni izbaudīja svētkus. Iepazina dažādus rudens dārzeņus un augļus, kā arī nogaršoja tos. Kā atmiņu par svētkiem, katrs nogrieza pa ticējumam no īpaši svētkiem izveidota koka, kuru apsolījās saglabāt līdz nākamajiem Miķeļiem un pārbaudīt, vai tiešām ticējumi piepildās.

Un, visbeidzot, visi devās tirgoties Miķeļdienas tirdziņā. Kopā ar vecākiem mazie tirgotāji sagatavoja ne tikai visdažādākos gardumus, bet arī īstus rokdarbus. Tirdziņā piedalījās un iepirkās ne tikai skolēni un pirmsskolēni, bet arī skolotāji. Un vienbalsīgi nolēma, ka šādus tirdziņus varētu rīkot kaut vai katru mēnesi! 

 

Skolotāja Anna Čeiča-Sultane